Nowoczesna edukacja w Gminie Tuchomie

Poniżej prezentujemy ulotkę informacyjną na temat rozpoczynającego się w naszej szkole projektu, który będzie trwał dwa lata i rozwijał kompetencje kluczowe

Ulotka informacyjna – kliknij