Spotkanie z policjantami

W ostatni wtorek przed feriami uczniów odwiedzili policjanci z posterunku w Tuchomiu. Przeprowadzili pogadankę na temat zagrożeń cyberprzemocy, nieuprawnionego wykorzystywania wizerunku innych oraz bezpiecznego wypoczynku w ferie. Policjanci spotkali się z uczniami młodszymi i starszymi.