Spotkanie informacyjne dla przyszłych absolwentów

Do naszej szkoły przybyli dyrektorzy i nauczyciele bytowskich szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Na spotkaniu zaprezentowali ofertę edukacyjną szkół bytowskich dla uczniów, którzy w tym roku zostaną absolwentami naszej szkoły.