Procedury szkolne

Procedury-korzystania-z-telefonów-komórkowych-i-sprzętu-elektronicznego-w-Szkole-Podstawowej-nr-2-w-Bytowie

Procedury postępowania z uczniami a SPE w razie ewakuacji.

Procedury groźby zamachu terrorystycznego

Procedury postępoeania w przypadku zagrożenia niebezpiecznymi substancjami chemicznymi.

Procedura-usprawiedliwiania-nieobecności-ucznia-w-szkole

Procedura-postępowania-w-sytuacji-zaistnienia-wypadku-ucznia-pozostającego-pod-opieką-szkoły

Procedura-powiadamiania-o-zakłóceniu-toku-lekcji

Procedura-postępowania-w-przypadku-uzyskania-informacji-o-popełnieniu-na-terenie-szkoły-czynu-karalnego-ściganego-z-urzędu

Procedura-postępowania-w-sytuacji-gdy-uczeń-samowolnie-opuści-świetlicę-szkolną

Procedura-postępowania-w-przypadku-stwierdzenia-naruszenia-godności-nauczyciela-lub-innego-pracownika-szkoły-przez-ucznia

Procedura-postępowania-w-przypadku-stwierdzenia-przemocy-w-rodzinie

Procedura-postępowania-w-przypadku-prób-samobójczych-lub-samobójstwa-ucznia

Procedura-postępowania-w-przypadku-stwierdzenia-kradzieży

Procedura-postępowania-w-przypadku-problemów-wychowawczych

Procedura-postępowania-w-przypadku-pojawienia-się-w-szkole-problemu-narkotyków-bądź-dopalaczy

Procedura-postępowania-w-przypadku-otrzymania-informacji-o-molestowaniu-dziecka-w-rodzinie-lub-środowisku

Procedura-postępowania-w-przypadku-podłożenia-ładunku-wybuchowego

Procedura-postępowania-po-otrzymaniu-zgłoszenia-o-podłożeniu-ładunku-wybuchowego

Procedura-postępowania-w-przypadku-braku-realizacji-przez-ucznia-obowiązku-szkolnego

Procedura-dotycząca-podawania-leków-na-terenie-szkoły

Procedura-postępowania-na-wypadek-ewakuacji-podczas-trwania-przerw-międzylekcyjnych

Postępowanie postępowania w sytuacji wtargnięcia napastnika z niebezpiecznym narzędziem lub bronią.